چقدر این شهر مخوف و عجیبه

هرقدمش تاریخ مبارزه ی یک ملته؛ هر قدمش یه کارتون خواب داره میمیره، هر قدمش ترس به وجودم میندازه، هر قدمش برام فکر آینده ی این مملکته، هر قدمش قراره جا پای منجی باشه اگه قبلش جای اون قدما رو ما بسازیم 

همیشه فکر میکنم تهش قراره به چی برسیم؟این ته فقط تا جایی است که حضرت حجت حضور نکرده 

اینجا بهتر میشه حس کرد یه سری دارن زیر چرا دنده های صنعت له میشن

اینجا بیشتر از هر جایی اسارت مردم تو چنگال مدرنیته و تکنولوژی حس میشه، این تکنولوژی لعنتی که آدما رو غریبه تر از همه چیز کرده 

بتاز لعنتی

بتاز که قراره یه روزی از رو بری

منبع : مـرغ بـاغ مـلکـوتـم،نـیـم ازعـالـم خـاکـ |
برچسب ها : قدمش ,قراره